About the Download

Sa fie lumina si lumina a fost

Sa fie lumina si lumina a fost
Sa fie lumina,
Sa fie lumina,
Sa fie lumina,
Dumnezeu a zis

Sa fie lumina,
Sa fie lumina,
Sa fie lumina,
Si lumina a fost

Si lumina a fost


Invata cantarea AICI !

Negative crestine de lauda si inchinare pe Resurse Muzicale.Laudati pe Domnul toate neamurile! Laudati-L toate popoarele! Cantari crestine, Cantari crestine, Cantari crestine, Versuri crestine, Versuri crestine, Versuri crestine, Negative crestine pe Resurse Muzicale, Negative crestine pe Resurse Muzicale, Negative crestine pe Resurse Muzicale, Negative crestine pe Resurse Muzicale Sa fie lumina si lumina a fost